بازدید

بازدید سرکار خانم پریسا علیلو مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از امکانات و تجهیزات مرکز رشد جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

فایل پیوستی
بازدید