وظایف و ماموریت مرکز

وظایف و ماموریت مرکز


وظایف

 

1- کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی

2- سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها

3- سازماندهی توانایی های و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری

4- کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در زمینه های تقاضا محور

5- ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور

6- فراهم نمودن امکانات برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک

7- حمایت از حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی

8- تسهیل نمودن فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی

9- تشویق انجام پژوهش با اهداف توسعه محصولات و فرآیندها به منظور دستیابی به فناوری

10- کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری

ماموریت

 

با توجه به تجارب بدست آمده از سایر پارك‌ها و مراكز رشد واحدهاي فناوري موجود در دنيا و ايران، مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه، مأموريت خود را چنين تعريف مي‌نمايد:

 

"مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه متعهد مي‌گردد که با تكيه بر توانمنديهاي نرم افزاري و سخت افزاري خود، همه کوشش و تلاش این مجموعه را در جهت پشتيباني علمي و فني، اداري، مالي و تجاري از کلیه واحدهاي مستقر در این مرکز به منظور رشد و بالندگي آنان تا رسيدن به اهداف عالیه مشخص شده از جمله توانايي حضور و فعاليت مؤثر در بخشهای اقتصادی استان، منطقه و کشور بکار گیرد.
فایل پیوستی
تست 1
تست 2
تست 3