تماس با ما

تماس با ما


 نشانی: ارومیه- کیلومتر 5 جاده سلماس- پایین تر از ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی - مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ساختمان مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

تلفن: (044)7-32417352 داخلی 168-139

فکس: (044)32417352

مدیر مرکز:                                          manager@uai.ir

معاون فناوری مرکز:                              technology@uai.i

معاون اجرایی مرکز:                          administrative@uai.ir

واحد جذب و پذیرش:                                          jazb@uai.ir

راوابط عمومی:                                                 info@uai.ir