تاریخچه و معرفی مرکز رشد

معرفی مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه


مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه به استناد ماده 9 آیین نامه تاسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری و در شصت و هفتمین نشست کمیته تخصصی فناوری مورخه 18/08/1390 مطرح و با صدور مجوز اصولی کار خود را رسماً شروع کرده و در حال حاضر با سرپرستی جناب آقای مهندس ولی عاقلی مشغول به فعالیت  می باشد.  این مرکز کار خود را با مساحت 400 متر مربع شروع کرده و در حال حاضر 1600 متر مربع نیز در دست ساخت دارد که مراحل پایانی خود را طی می کند. از این 2000 متر مربع فضای فیزیکی 1500متر مربع به واحدهاي فناور و 220 متر مربع به پرسنل ستادي و 280 متر مربع به فضاي عمومي اختصاص داده شده است. پرسنل تمام وقت شاغل در مركز رشد شامل: 4 فوق ليسانس مي‌باشند.

 

اين مرکز با دنبال نمودن استراتژیهای زير آغاز به کار نمود:

 

استفاده از اراضی و منابع آب و خاک کشور بصورت علمی و اقتصادی

کمک به توانمند سازی سیستم آموزش و پژوهش در بخش کشاورزی از طریق یک فرآیند باز خورد بین مراکز تولیدی، تحقیقاتی و مصرف کننده.

بهره برداری بهینه از محصولات اصلی کشاورزی و فرآورده های فرعی آنها

استفاده از فناوریهای نوین ارائه شده در مراکز آموزشی و تجربه شده در مراکز تحقیقاتی

ایجاد یک بستر مناسب برای شکوفایی کارآفرینان و صاحبان ایده در بخشهای مختلف کشاورزی از جمله تولید محصولات مختلف کشاورزی، صنایع تبدیلی، بسته بندی و غذایی، بیوتکنولوژی کشاورزی  و سایر زمینه ها و رشته های وابسته

 

 

تاريخچه مراكز رشد

 

انكوباتور يا مركز رشد، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشين جوجه كشى، گرم خانه، يا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. اين واژه از مصدرto incubate ساخته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد . در ادبيات كارآفرينى، انكوباتورها در زمره زير ساخت هاى فنى قرار مى گيرند و چارچوب هايى هستند كه براى پرورش يا ايجاد كسب و كارهاى كوچك تاسيس مى شوند. انكوباتور فضاى ادارى، فنى و آزمايشگاهى همراه با خدمات حمايتى با حداقل هزينه را براى شركتهاى نو پا فراهم مى كند. و همچنين شبكه سازى و برخى خدمات جانبى را براى آنها تامين مينمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتى و تجهيزات مشترك براى شركتهاى كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان و شركتهاى كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود يارى نمايند.

 

آنگونه كه در اسناد سازمان جهانى مالكيت فكرى (WIPO) آمده، مراكز رشد طرحهايى مبتنى بر نوآورى هستند كه از كادر مديريتى كوچكى تشكيل شده و داراى مكان فيزيكى و تسهيلات مشترك هستند. انكوباتورها معمولا" در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى كه خدمات پشتيبانى (اعم از فنى يا غير فنى) را براى تبديل (يا پرورش) يك نوآورى يا يك اختراع به يك شركت صنعتى ارائه مى كند تاسيس مى شوند. در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل نوآوريها و دستاوردهاى تحقيقاتى به محصولات و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك بويژه در حوزه فناوريهاى پيشرفته هستند.

 

1-  مرکز رشد:

 

  سازمانی است تحت مديريت متخصيصن حرفه ای که با ارايه خدمات حمايتی به دنبال ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط کارآفرينانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمينه های مختلف فعاليت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند.

 

   2- واحدهای فناوری:

 

  واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به چهارگروه کلی هسته های تحقيقاتی، شرکت های خصوصی نوپا، شرکت های خصوصی فعال و واحدهای تحقيق و توسعه ( R&D ) شرکت های دولتی تقسيم می شوند.

 

  2-1- هسته های تحقيقاتی:

 

  گروه های فناوری هستند که فعاليت خود را در قالب شخصيت حقيقی دنبال می کنند و دارای شخصيت حقوقی نيستند. معمولاً افراد در بدو شروع يک کسب و کار اقدام به انجام فعاليت هايی در جهت تثبيت ايده و شناخت بازار خود می کنند و پس از کسب اطمينان و آماده سازی مقدمات، دست به تاسيس شرکت می زنند. دوره اول مرکز رشد (پيش رشد) برای پذيرش هسته های تحقيقاتی ايجاد گرديده است. هسته های تحقيقاتی با طی اين دوره آماده تأسيس شرکت می شوند.

 

2-2-  شرکت های خصوصی نوپا:

 

  شرکت های تاسيس شده توسط هسته هايی که دوره اول ( پيش رشد) را با موفقيت به پايان رسانيده اند و نيز شرکت های خصوصی تازه تاسيس، شرکتهای نوپا تلقی می شوند. اين شرکت ها با ورود به مرحله دوم ( رشد) اقدام به انجام فعاليت های اقتصادی دانش محور می نمايند.

 

2-3- شرکت های خصوصی فعال:

 

  شرکت های پويا و با سابقه قابل توجه می توانند به دوره دوم مرکز رشد( دوره رشد) وارد شوند.

 

  2-4- واحدهای تحقيق و تسعه ( R&D ) شرکت های دولتی:

 

  شرکت های فعال می توانند بخش R&D خود را وارد برنامه مرکز رشد نمايند. دوره دوم مرکز رشد (دوره رشد) به R&D اين شرکت ها جهت وفقيت در برنامه های خود کمک خواهند نمود.

 

   3- دروه اول (پيش رشد):

 

  دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن به افراد يا گروهای مستعدی که دارای ايده های نو و کارآفرين صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنايی با بازار، شناسايی گروه کاری ، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان اين دروه با تصويب مدير مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمديد است.

 

   4- دوره دوم (رشد):

 

  دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معيارهای رشد يافتگی دست يافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند زمان اين دروه با تصويب مدير مرکز تا 5 سال قابل تمديد است.

 

ماده 1: معيارهای پذيرش واحدهای فناور

 

  واحدهای فناوری براساس سه معيار اصلی در دوره های مرکز پذيرش می شوند:

 

  1- اهداف و ايده محوری (اصلی)

 

  وجود اهداف مدون و طبقه بندی شده در قالبهای استاندارد موجود، همچنين وجود ايده ای که محور فعاليتهای واحد فناور قرار خواهد گرفت، کاملاً ضروری است اهداف واحدهای فناور می بايست از نظر اجرايی و اقتصادی امکان پذير بوده، همچنين ايده محوری واحد نيز بايد متکی به فناوری و قابل تجاری سازی باشد.

 

 2-  ترکيب اعضای فعال:

 

  ترکيب اعضاء بايد حتی الامکان جامع باشد. به عبارت ديگر بايد از وجود تخصص های تکراری خودداری گردد و تخصص های ضروری موجود باشند. همچنين وجود اعضای تمام وقت در اين ترکيب ضرور است.

 

 3-  طرح تجاری  (Business plan)

 

  توصيه می شود، واحدهای فناور در مرحله پذيرش، اطلاعات و ديدگاه های خود را پيرامون محصول، بازار و ابعاد مالی آن در قالب يک طرح تجاری ارايه دهند.

 

  ماده 2: معرفی دروه اول (پيش رشد)

 

2-1-   تعهدات واحدهای فناور در دوره پيش رشد

 

  1- حضور پويای اعضای فعال در مجموعه و تلاش رد جهت تثبيت ايده و شناخت بازار

 

2- ارائه برنامه کاری و زمان‌بندی حضور اعضای فعال

 

  3- رعايت شئونات کاری و زمانبندی حضور اعضای فعال

 

  4- معرفی نماينده تم الاختيار به مرکز جهت انجام کليه امور اداری

 

5- بهره گيری از يک مشاور علمی در زمينه تخصصی اعلام شده

 

6- ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی منحصراً از طريق مرکز رشد

 

  7- شرکت در دوره ها و کارگاهای آموزشی و مشاوره های برنامه ريزی شده

 

8- تمرکز فعاليت ها بر روی ايده محوری

 

  2-2- تعهدات مرکز رشد در قبال واحدهای فناور مستفر در دوره پيش رشد

 

1- واحدهای فناور پذيرفه شده در دوره اول می توانند پس از پذيرش به مدت شش ماه در فضای عمومی پيش بينی شده مستقر شوند. اين مدت در صورت تصويب مدير مرکز رشد برای مدت 3 ماه قابل تمديد خواهد بود.

 

 2- واحده ای فناور مستقر می توانند از خدمات قابل ارايه محدودی در طول مدت اين دوره به منظور انجام فعاليت های مورد توافق گروه فناور و مرکز رشد، براساس سقف اعتبارات حمايتی گروه بهره مند گردند.

 

  2-3- خاتمه فعاليت های واحدهای فناور در دوره اول( پيش رشد)

 

 1-  واحد فناور پس از احراز شرايط ورود به دوره اول بر اساس ارزيابی و تأييد مرکز رشد می تواند به فعاليت خود در اين دوره خاتمه دهد و متقاضی ورود به دوره دوم شود.

 

 2- واحد فناور در صورت عدم تمايل به ادامه استقرار در دوره اول ، می تواند نسبت به خروج از دوره اقدام کند.

 

3- مرکز رشد در صورت عدم پيگيری تعهدات و وظايف واحدهای فناوری براساس تشخيص و تأييد مدير مرکز می تواند به فعاليت واحد در دوره خاتمه دهد.

 

  تبصره1: تبديل وضعيت واحدهای فناور به يک شرکت در دوره دوم ( رشد) براساس ضوابط پذيرش در دوره رشد انجام می گيرد.

 

  ماده 3: معرفی دوره دوم ( رشد)

 

  3-1 تعهدات واحدهای فناور در دوره دوم ( رشد)

 

  1- ارايه گزارش پيشرفت کار و مقايسه عملکرد با برنامه زمانی به صورت ماهانه به مرکز .

 

  2- تصريح در خصوص ارتباط واحدهای فناور با مرکز در کليه مستندات و مکاتبات.

 

  3- پرداخت هزينه های خدمات دريافت شده در موعد مقرر. عدم پرداخت به موقع منجر به فسخ قرارداد خواهد شد.

 

  4- گزارش ليست پرداخت بيمه و ساير عوارض مربوط به کارکنان واحد، به صورت ماهانه به مرکز.

 

5- گزارش تغييرات عمده در سهامداران، ميزان سهام و زمينه های اصلی فعاليت واحد به مرکز.

 

6- رعايت مقرارت و قوانين دولتی و رعايت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز .

 

7- حضور پويای اعضای فعال واحد در طول دوره در مجموعه و تلاش در جهت تثبيت ايده و شناخت بازار .

 

 8- ارايه برنامه کاری و زمان بندی حضور اعضای فعال .

 

9- معرفی نماينده ای تام الاختيار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام کليه امور اداری.

 

 10- بهره گيری از يک مشاوره علمی در زمينه تخصصی اعلام شده و همچنين به کارگيری نيروهای متخصص و با مهارت کافی در انجام امور تحقيقاتی و پروژه ها.

 

 11- همکاری با مديريت مرکز در ارزيابی رشد علمی و مديريتی که براساس برنامه ارايه شده توسط واحد انجام می گيرد.

 

12-  ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی منحصراً از طريق مرکز.

 

13-  شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزش و مشاوره برنامه ريزی شده به طور فعال.

 

14-  استفاده از فرم يکسان مرکز رشد شامل نام و آرم مرکز رشد و واحدهای مربوطه در سربرگ‌ها و مکاتبات واحد، مطابق فرمت ارايه شده توسط مرکز .

 

15-  استفاده از فرم يکسان مرکز رشد حاوی نام و آرم مرکز رشد واحد مربوطه درکارت ويزيت واحد، مطابق فرمت ارايه شده توسط مرکز.

 

  3-2- حمايت مرکز رشد از واحدهای فناور مستقر در دوره دوم (رشد)

 

1-  واحد فناور پذيرفته شده در مرحله دوم می توانند پس از پذيرش تا مدت 3 سال در فضای پيش بينی شده مستقر شود. اين مدت براساس ايده محوری و نظرکارشناسی تعيين خواهد شد.

 

2-  واحدهای فناور می توانند از کليه خدمات قابل ارايه در طول مدت اين دوره به منظور انجام فعاليتهای مورد توافق واحد و مرکز رشد، براساس اعتبارات حمايتی بهره مند گردند.

 

3-3-  وضعيت حقوقی واحدهای فناور در دروه دوم (رشد)

 

1- واحد فناور بايد در قالب مؤسسه يا شرکت خصوصی به ثبت رسيده باشد.

 

2- اساسنامه واحد بايد مبين انجام فعاليتهای آن در راستای محدوده کاری در مرکز رشد باشد.

 

3- هرگونه تغيير در اساسنامه واحد می بايست به اطلاع مرکز رشد رسانده شود.

 

4-  واحدهای فناور به لحاظ حقوقی مستقل از مرکز رشد است، ولی ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مرکز رشد می باشند.

 

3-4-  خاتمه فعاليت های واحد فناور در دوره دوم مرکز رشد

 

  خاتمه فعاليتهای واحد فناور در دوره دوم مرکز رشد ، در صورت تحقق يکی از موارد زير محرز خواهد شد:

 

1-  اتمام دوره دوم و دستيابی به معيارهای شرکت فعال

 

2-  عدم دستيابی به اهداف کمی و کيفی مندرج در تعهدات واحد فناور در قبال مرکز رشد.

 

3-  عدم موفقيت ناشی از قصور در پيشبرد ايده محوری به تشخيص مرکز رشد

 

4-  عدول از ضوابط مرکز .

 

5-  واحد فناور در صورت عدم تمايل به ادامه استقرار در مرکز رشد می تواند نسبت به خروج از مرکز و تسويه حساب اقدام کند.
فایل پیوستی